Een artikel van jullie redacteur Benedict Bohm over Documentmanagement in de 21ste eeuw bij het ministerie van VWS: Van archief-functie tot case... Toon meer