EIM-ECM-WfM

Data Intelligence

5-daagse opleiding

IMF Academy: 3195 euro

EIM-campus voordeel: 2,5% --> 79,88 euro

Inhoud

Data Intelligence vs Business Intelligence – wat is het verschil?

Data Intelligence is de verzamelnaam voor alle activiteiten rondom data. Business Intelligence richt zich op wat u vanuit de business nodig heeft om succesvol te zijn en wat u van data kunt verwachten. Data Intelligence zoomt verder in op de rol die data daarbij spelen en hoe je data structureert en organiseert. Het gaat daarbij om het analyseren en structureren van data en de instrumenten die u daarbij kunnen helpen; van data warehouse tot data lake of data vault en van real time analytics tot pervasive intelligence.

Door slim, maar ook verstandig met data om te gaan kunt u op uw data vertrouwen en bouwen en business modellen rondom data inrichten.

Data Intelligence – opleidingsmogelijkheden

Optie 1: 5-daagse klassikale opleiding
Optie 2: In-company opleiding

Data Intelligence – een van de basisfactoren voor een succesvolle digitale transformatie

Data Intelligence is een van de basisfactoren voor een succesvolle digitale transformatie en zorgt ervoor dat u in control blijft in de digitale wereld. De 5-daagse opleiding Data Intelligence helpt u om data te doorgronden en te duiden. Na deze opleiding bent u vanuit de business en de IT-demand kant een volwaardige gesprekspartner voor data specialisten. Als data specialist zult u na deze opleiding beter begrijpen hoe de business tegen data aankijkt.

Data Intelligence – verplichte opleiding voor de Certified Business Intelligence Professional (CBIP) titel

De 5-daagse opleiding Data Intelligence bereidt u voor op het Data Foundation examen van TDWI (The Data Warehousing Institute). Wanneer u tevens de 5-daagse opleiding Business Intelligence & Business Analytics volgt plus de 3-daagse CBIP examentraining kunt u zich kwalificeren als Certified Business Intelligence Professional (CBIP), de enige officiële certificering ter wereld voor Business Intelligence (BI) professionals.

Certified Business Intelligence (CBIP) compact training

Wilt u in no time alle relevante expertise in huis hebben die nodig is voor een doelmatige aanpak van complexe Business Intelligence (BI) vraagstukken en tevens voorbereid zijn op het Certified Business Intelligence Professional (CBIP) examen, dan kunt u voor de CBIP compact training kiezen.

Data Intelligence – wat leert u?

In de 5-daagse opleiding Data Intelligence staan data en de omgang met data centraal. Het complexe speelveld rondom data wordt diepgaand behandeld en er wordt antwoord gegeven op vragen als: wat zijn data, waar worden data voor gebruikt, door wie eigenlijk en wie of wat produceert data? Wat voor soorten data zijn er, hoe onderhoud je deze en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Er zijn verschillende rollen rondom data, van database beheerder tot data steward, van business analist tot data council. Al deze rollen hebben toegang tot data nodig, maar hebben andere wensen en eisen voor de opslag van data, de beveiliging en het onderhoud ervan. Elk type data is ook anders. Je hebt master data, metadata en big data. Tijdens de opleiding wordt stilgestaan bij de verschillen maar ook bij de onderlinge samenhang. Hoe worden deze data opgeslagen: in databases, data warehouses, data lakes, data vaults, cloud en wat zijn de verschillen daartussen? Waarom zou u het een wel doen en het ander niet?

Om iets met data te kunnen doen (gaat het bv. alleen om vastlegging, of juist over compliance of ondersteuning bij beslissingen?) zullen data gemanipuleerd moeten worden. De diverse tools en technieken, zoals ETL, OLAP, data mining en predictive analytics, komen daarom eveneens ruimschoots aan bod. Wanneer uw organisatie groter wordt, is governance op uw organisatie, maar ook op uw data noodzakelijk. Om deze reden worden ook de architectuur, integratie, strategie, lifecycle en governance van data behandeld

Tarief

Sta je nog niet geregistreerd bij EIM-campus dan geldt voor jou het tarief dat op de website van onze partner staat vermeldt. 
Sta je (inmiddels) wel op EIM-campus geregistreerd dan geldt voor jou het gereduceerde tarief. Vermeld bij registratie op de website van onze partner onder 'Opmerkingen': "Kortingsregeling EIM-campus"