Special Interest Groups

Onze SIG’s houden ontwikkelingen binnen het vakgebied aan de hand van overeengekomen thema's bij en zorgen voor kennisontwikkeling en kennis delen.

Wij werken met de volgende vier Special Interest Groups:


     

Een SIG heeft als doel het kennisniveau van vakgenoten in het EIM-vakgebied te verbreden en te verdiepen.

Iedere SIG heeft de beschikking over een budget om activiteiten gericht op content-ontwikkeling te stimuleren.

Activiteiten vanuit de SIG

  • Schrijven artikelen in vaktijdschriften
  • Presentaties op congressen
  • Workshops voor de leden van de SIG, waar ook andere participanten van UnitedXperts deel aan kunnen nemen. 
  • Maatwerk opleidingen