Privacy verklaring

Privacy verklaring

EIM-campus is AVG-proof. Dit betekent dat we jouw gegevens veilig beheren en jou de mogelijkheid geven je eigen gegevens te beheren dan wel deze te verwijderen. Lees hieronder onder Privacy verklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het samenwerkingsverband EIM-campus. EIM-Campus is een geregistreerd handelsmerk en is in deze handelend namens de volgende partners:

 • UnitedXperts LLP,
 • Documentwereld BV
 • Strategy Partners Nederland BV
 • TAPAS

Onderstaande privacyverklaring is dan ook van toepassing op de hierboven genoemde partners in relatie tot de website www.eim-campus.nl / www.unitedxperts.nl en de nieuwsbrief van EIM-campus / UnitedXperts.

De websites en de nieuwsbrieven worden beheerd en gefaciliteerd door UnitedXperts LLP. UnitedXperts LLP is de contactpartij in relatie tot de verwerking en het gebruik van de datagegevens door de websites en de nieuwsbrieven van EIM-campus en UnitedXperts.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

EIM-campus en haar partners kunnen persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website EIM-campus of die u via één van haar partners heeft verstrekt.

Wat leggen we vast: EIM-campus en haar partners kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • IP-adres,
 • LinkedIn profiel,
 • uw participatie of deelnameniveau,
 • en of u wel/geen nieuwsbrief wenst.

Deze gegevens kunt u zelf aanvullen, wijzigen of verwijderen via de domeinnamen www.unitedxperts.nl of www.eim-campus.nl.

Cookies: Deze worden niet door onze website uitgegeven.

Automatisch inloggen: U kunt zelf op onze website aangeven of u automatisch wilt inloggen of niet. Deze keuze wordt op onze website vastgelegd, maar is altijd door u zelf aan te passen.

Aanpassen gegevens: Zijn de persoonsgegevens die wij van u hebben, volgens u onjuist of onvolledig, dan kunt u die zelf corrigeren, aanvullen of wissen op de website door in te loggen op www.eim-campus.nl.  Weet u uw inloggegevens niet meer, dan mag u ons telefonisch of per e-mail vragen uw gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Wij corrigeren de gegevens dan voor u, maar houden daarbij wel het doel in de gaten waarvoor wij de gegevens gebruiken en wat wij samen voor onze dienstverlening zijn overeengekomen.

Nieuwsbrief: U kunt zichzelf voor één of meer van onze nieuwsbrieven aan- of afmelden.

WAAROM EIM-campus en haar partners GEGEVENS NODIG HEBBEN

EIM-campus en haar partners verwerken en registreren uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

De verzamelde gegevens worden ook gebruikt om u van informatie te voorzien die wij noodzakelijk achten om onze samenwerking vorm en inhoud te geven conform onze overeenkomst. Zo worden uw gegevens gebruikt om u e-mails te sturen, telefonisch of schriftelijk contact met u op te nemen en om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. 

Daarnaast kan EIM-campus en haar partners uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van participatie aan UnitedXperts of deelname aan EIM-campus, bestaande uit overeengekomen dienstverlening.

Uw digitale registratie door uzelf op onze website, is de basis van onze gegevens voor uw deelname of registratie. Uw relatie met één van onze partners via LinkedIn kan gebruikt worden voor het toezenden van een nieuwsbrief.

HOE LANG EIM-campus en haar partners GEGEVENS BEWAART

EIM-campus en haar partners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer bewaard als u uitgeschreven wenst te worden of indien er geen geldige participatieovereenkomst met u tot stand is gekomen.

WAAR EIM-CAMPUS DE GEGEGEVENS BEWAART

Locatie van opslag: De gegevens worden in Nederland vastgelegd bij de hostingpartij YourHosting.

SSL: Onze website is beveiligd met een Secure Socket Layer (SSL) certificaat.

Toegangsrechten tot gegevens: We maken gebruik van strenge toegangsrechten. Alleen onze websitebeheerders en de genoemde partners, die informatie nodig hebben vanuit hun functie en/of rol, hebben toegang tot de gegevens. Uiteraard heeft u altijd zelf geautoriseerd toegang tot uw eigen gegevens via de genoemde websites.

DELEN MET ANDEREN

EIM-campus en haar partners verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEVEILIGEN

EIM-campus en haar partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van EIM-campus en haar partners maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wij testen en evalueren regelmatig of onze beveiligingsmaatregelen nog passend zijn. Als blijkt dat extra maatregelen nodig zijn, dan streven we ernaar om deze maatregelen zo spoedig mogelijk te implementeren. 

Wij maken alleen gebruik van leveranciers die gegevens op dezelfde manier beveiligen als wij dat doen. Met hen hebben we goede afspraken gemaakt over de beveiliging en na verwerking de vernietiging van de gegevens.

We werken intern alleen digitaal, zodat we voorkomen dat gegevens op fysieke documenten onvoorzien in verkeerde handen kunnen raken.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EIM-campus en haar partners verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met onze Privacy contactpersoon via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

CONTACTGEGEVENS

UnitedXperts LLP is als beheerder en facilitator van de websites, nieuwsbrieven en van de gegevens als volgt te bereiken:

 • Postadres en vestigingsadres: Landstrekenlaan 108, 5235LD te ‘s-Hertogenbosch
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68599056
 • Telefoon: 06-38539855 (Hans Dickerscheid) of 06-10001026 (Benedict Böhm)
 • E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.