EIM-campus projecten

 • Geschreven door Ron Elbers
 • Categorie: Projecten

 • Periode: 2016 -2017
 • Functie: Senior Adviseur/Projectleider Input, Document en Recordmanagement
 • Branche: Bekostiging Onderwijs Instellingen
 • Website: https://duo.nl/particulier/

Participant: Ron Elbers

Linkedin: linkedin.com/in/elbersron

Opdracht

In tegenstelling tot de fysieke postbehandeling, die volgens vastgestelde strakke richtlijnen en procedures door DUO wordt uitgevoerd, zijn deze richtlijnen en procedures voor de e-mail berichten met eventueel daaraan gekoppelde bijlagen niet aanwezig.

Lees meer

 • Geschreven door Joke Tania
 • Categorie: Projecten

Participant: Joke Tania

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/joketania/

Opdracht

Verantwoordelijk voor het functioneel procesbeheer van de archieffunctionaliteit binnen Sharepoint. Rol was vooral het vertalen van gebruikerswensen naar aanpassingen richting de techniek. De verantwoordelijkheid van het archiveren was verplaatst van het archief naar de medewerker zelf. Bood advies en ondersteuning hierbij. Daarnaast ondersteuning bij diverse i-projecten (onder andere implementatie Digitaal handtekening, etc.).

Lees meer

 • Geschreven door Hans Dickerscheid
 • Categorie: Projecten

 • Periode: 2001 - 2005
 • Functie: Interim manager Document Management
 • Branche: Nutsbedrijven
 • Website: https://www.eneco.nl

Participant: Hans Dickerscheid

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/hansdickerscheid/

Opdracht

Door allerlei fusies van gemeentelijke nutsbedrijven met als reorganisaties als gevolg, had deze organisatie de behoefte aan een externe daadkrachtige manager die rigoureuze veranderingen en verbeteringen door kon voeren. Direct leidinggevende. Ik was lid van het Management Team van het Facilitair Bedrijf. Ik heb een complete reorganisatie doorgevoerd van de disciplines Post, Repro en Archief.

Lees meer

 • Geschreven door Eric Mirer
 • Categorie: Projecten

 • Periode: 2012 - 2014
 • Branche: Verzekeringen, Pensioenen, Bank
 • Functie: Projectmanager
 • Website: https://www.nn.nl

Participant: Erik Mirer

Linkedin: www.linkedin.com/in/eric-mirer-20365413

Opdracht

Nationale-Nederlanden moest haar kosten m.b.t. input, digitale opslag (ECM) en verzending van transactionele communicatie aanzienlijk en structureel terugbrengen. Hiervoor, zijn door de Programma manager een twintigtal projecten waar ik als projectmanager mee uitvoering aan gegeven heb. 

Lees meer

 • Geschreven door Gert van Gerner
 • Categorie: Projecten

 • Periode: 2017 -2018
 • Branche: Zorg
 • Functie: kwartiermaker BI / Informatie manager
 • Website: http://www.sirjon.nl

Participant: Gert van Gerner

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/gertvangerner

Opdracht

“Doe onderzoek waardoor de beleving van de ICT dienstverlening bij interne klanten zo laag is en kom met aanbevelingen”. Vervangen van de IT manager tijdens zijn ziekteverlof.

Lees meer

 • Geschreven door Hans Dickerscheid
 • Categorie: Projecten

Participant: Hans Dickerscheid

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/hansdickerscheid/ 

De opdracht

Nationale-Nederlanden moest haar kosten m.b.t. input, digitale opslag (ECM) en verzending van transactionele communicatie aanzienlijk en structureel terugbrengen. Er moest op basis van mijn kennis en ervaring een grote kostenreductie gerealiseerd worden. Hiervoor heb ik een twintigtal  projecten gedefinieerd. Dit programma heb ik als volgt aangepakt.

Lees meer

 • Geschreven door Joke Tania
 • Categorie: Projecten

Participant: Joke Tania

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/joketania/

Opdracht

De afdeling DIV was niet meer aangehaakt bij de nieuwe digitale ontwikkelingen binnen de provincie Groningen. Aan mij de taak om het management te adviseren m.b.t. het repareren hiervan. Belangrijk hierbij was dat de afdeling DIV de rol als ambassadeur zou gaan pakken en een brug te slaan tussen de business en de techniek.

Lees meer

 • Geschreven door Hans Dickerscheid
 • Categorie: Projecten

Participant: Hans Dickerscheid

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/hansdickerscheid/ 

Opdracht

De divisie Facilitair moest de toekomst gaan schetsen van hun dienstverlening op het gebied van input- (IM), output (CCM) en digitale archivering (ECM). Hier moest een plan voor geschreven worden waarmee deze divisie de benodigde funding bij de RvB kon ophalen en hun plannen op kon baseren

Lees meer

 • Geschreven door Joke Tania
 • Categorie: Projecten

 • Periode: 2016
 • Branche: Nutsbedrijven
 • Functie: Beleidsadvisering Documentaire Informatie Voorziening)
 • Website: https://www.gasunie.nl

Participant: Joke Tania

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/joketania/

Opdracht

In het kader van het Enterprise Document Management Programma bleek het archiefbeleid ten tijde van opstelling onvoldoende uitgerold en bekrachtigd. Hierdoor kwam het wettelijk archiveren in gevaar en dreigde zelfs helemaal te versnipperen en te verdwijnen. Had rol als adviseur met doel een toekomst bestendig archiefbeleid op te stellen dat aansloot, voorschreef en rekening zou houden met de ontwikkelingen van Gasunie in de toekomst.

Lees meer